પાણી નો પંપ બળી જતો અટકાવો

Rajkot, Gujarat, India, Rajkot  |  Posted On 24 March , Ad ID: 8044

Add to favorites

  |  Ad Category : Services > Other Services

Description Views:98 / Condition: New

ફુલ્લી ઓટોમેટીક સબમર્શિબલ પંપ ડીજીટલ સ્ટાર્ટર સાથે વોટર લેવલ કંટ્રોલર સિસ્ટમ

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online The Galaxy Enterprise
(Active here since 23rd March,2020)
5000
*******524 Show 9624454524
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..