1599 થી સ્ટાર્ટ 3 બર્નર ની સગડી તે થી વધુ હોલસેલ ભાવ માં

Dudheshwar, Ahmedabad  |  Posted On 18 January , Ad ID: 10625

Add to favorites

  |  Ad Category : Electronics > kitchen-other-appliances

Description Views:108 / Condition: New

શોપ ⏩ રવિ એસ્ટેટ ની સામે ગુરુદ્વારા B.R.T.S. બસ સ્ટેશનની બાજુ મા જુનાવાડજ દૂધેશ્વર બ્રિજ ની પાસે દૂધેશ્વર રોડ અમદાવાદ
દૂધેશ્વર ની શોપ મેપ લોકેશન

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Away H. S. Nagori
(Active here since 18th January,2021)
1599
*******584 Show 9924254584
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..