ઘર બેઠા બિઝનેસ

Gandhigram, Rajkot, Gujarat, India, Rajkot  |  Posted On 25 January , Ad ID: 10756

Add to favorites

  |  Ad Category : Jobs > Part - Time
Job Type :
Offering job(નોકરી ઓફર)

Description Views:87 / Condition: New

રોજ ઘર વપરાશ ની વસ્તુ ખરીદી કરીએ છીએ તે આજ સુધી મજબૂરી કહેવાતી પણ હવે નહિ હવે થી તે તમારું ભવિષ્ય નું રોકાણ અને એક બિઝનેસ બનશે, જે તમે દેશ તેમજ વિદેશ સુધી આ બિઝનેસ ફેલાવી શકો

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
Ads By M k vadoliya
14th July
  Away M k vadoliya
(Active here since 3rd September,2019)
25000
*******517 Show 9904958517
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..