માનવ આશ્રમ સર્કલ મહેસાણા સર્કલ ની નજીક હાઇવે ટચ 2 BHK ફૂલ ફર્નિચર મકાન

Manav Ashram Circle, Visnagar, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 28 February , Ad ID: 11158

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Houses
Furnished :
Yes
Rooms :
3
Square feet :
1570

Description Views:52 / Condition: New

માનવ આશ્રમ સર્કલ મહેસાણા
સર્કલ ની નજીક હાઇવે ટચ
2 BHK ફૂલ ફર્નિચર
મકાન વેચાણ _26_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5237 - 28-2-2021

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
2600000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..