(24-4-2021) અભય એન્ટર પ્રાઈઝ પ્રોપર્ટી બજાર મહેસાણા ☎️9824676694 ☎️ 90

Modhera Circle, Mahesana GIDC, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 24 April , Ad ID: 11591

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Shops - Offices - Commercial Space
Square feet :
225

Description Views:22 / Condition: Used

(24-4-2021)
અભય એન્ટર પ્રાઈઝ પ્રોપર્ટી બજાર મહેસાણા ☎️9824676694
☎️ 9016250563

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
5500000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..