માનવ આશ્રમ વિસનગર રોડ મહેસાણા 4 BHK સેમી ફર્નિચર કોર્નર પ્લોટ - 210 બા

Manav Ashram Circle, Visnagar, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 10 April , Ad ID: 10507

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Houses
Furnished :
Yes
Rooms :
5
Square feet :
2080

Description Views:367 / Condition: Used

માનવ આશ્રમ વિસનગર રોડ મહેસાણા
4 BHK સેમી ફર્નિચર કોર્નર
પ્લોટ - 210 બાંધકામ 180
મકાન વેચાણ _55_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5299 _ 11/1/2021

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
5500000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..