વિસનગર રોડ મહેસાણા 2 BHK સેમી ફર્નિચર એક્સ્ટ્રા પ્લોટ એરિયા મકાન વેચાણ

Visnagar Road, New Ambica Nagar Society, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 10 April , Ad ID: 10909

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Houses
Furnished :
Yes
Rooms :
3
Square feet :
1570

Description Views:432 / Condition: Used

વિસનગર રોડ મહેસાણા 2 BHK
સેમી ફર્નિચર એક્સ્ટ્રા પ્લોટ એરિયા
મકાન વેચાણ _27_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5325 - 5/2/2021

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
2700000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..