વિસનગર રોડ મહેસાણા સારી લોકા લીટી 2 BHK ફૂલ ફર્નિચર મકાન વેચાણ _35_ લ

Manav Ashram Circle, Visnagar, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 20 February , Ad ID: 11062

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Houses
Furnished :
Yes
Rooms :
3
Square feet :
1570

Description Views:42 / Condition: New

વિસનગર રોડ મહેસાણા
સારી લોકા લીટી 2 BHK ફૂલ ફર્નિચર
મકાન વેચાણ _35_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5335 -20/02/2021

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
3500000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..