તિરૂપતિ હર્ષ મહેસાણા કોર્નર પ્લોટ

Abhay Enterprise Manav Asharm Mehsana Gujrat 384001, Abhay enterprise, Basna, Ramdavnagar, Mehsana, , Mahesana  |  Posted On 23 November , Ad ID: 15953

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Land & Plots
Square feet :
2350

Description Views:132 / Condition: New

તિરૂપતિ હર્ષ કોર્નર પ્લોટ વેચાણ 235 વાર 12000 વાર નો ભાવ
માનવ આશ્રમ વિસનગર રોડ મહેસાણા
વધુ માહિતી માટે ફૉન કરો
9824676694
9016250563

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
2820000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..