ઓફિસ ફુલ ફર્નિચર ર તોરણવાળી માતા ચોક મહેસાણા વ

Mahesana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 18 December , Ad ID: 16073

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Shops - Offices - Commercial Space
Square feet :
350

Description Views:177 / Condition: Used

ઓફિસ ફુલ ફર્નિચર ર તોરણવાળી માતા ચોક મહેસાણા
4000 ભાડુ
20 લાખ વેચાણ
વધુ વિગત માટે સંપર્ક કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ મહેસાણા
9824676694
9016250563
કોડ - 16/12/23

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
4000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..