*પ્લોટ વેચાણ* તિરૂપતિ સોમેશ્વર

Abhay Enterprise Manav Asharm Mehsana Gujrat 384001, Abhay enterprise, Basna, Ramdavnagar, Mehsana, , Mahesana  |  Posted On 29 December , Ad ID: 16087

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Land & Plots
Square feet :
1210

Description Views:163 / Condition: New

*પ્લોટ વેચાણ*
તિરૂપતિ સોમેશ્વર વિસનગર રોડ મહેસાણા
121 વાર પ્લોટ 20000 વાર નો ભાવ
24 લાખ વેચાણ
વધુ વિગત માટે સંપર્ક કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ મહેસાણા
9824676694
9016250563
કોડ - 30/12/23

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
2400000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..