મહેસાણા વિકસીત પોશ એરિયા (new) નવી સ્કીમ 1 BHK / 2 BHK 2.67 સબસિડી નો

Visnagar Rd, Visnagar, Basna, Mehsana, Gujarat 384001, India, Mahesana  |  Posted On 9 February , Ad ID: 9252

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Apartments
Square feet :
1100

Description Views:818 / Condition: New

મહેસાણા વિકસીત પોશ એરિયા (new) નવી સ્કીમ
1 BHK / 2 BHK
2.67 સબસિડી નો લાભ
100 % લોન પેપર
બુકિંગ નોર્મલ ડાઉન PREMENT
8 લાખ થી 20 લાખ
વેચાણ _8 થી 10_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5140

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
800000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..