વિસનગર રોડ મહેસાણા 3 BHK ફલેટ (NEW) ફુલ ફર્નિચર રોડ ટચ લિફ્ટ ની સુ

Visnagar Road, Visnagar, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 18 December , Ad ID: 9624

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Apartments
Square feet :
1850

Description Views:955 / Condition: Used

વિસનગર રોડ મહેસાણા 3 BHK ફલેટ (NEW) ફુલ ફર્નિચર રોડ ટચ
લિફ્ટ ની સુવિધા
1850 SQ FT BILLTUP
ભાડું _10000_
ફલેટ વેચાણ _32_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5156

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
3100000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..