માનવ આશ્રમ વિસનગર રોડ મહેસાણા 3 BHK હાઇવે ટચ સોસાયટી ખાલી મકાન 30 લાખ

મહેસાણા, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 7 April , Ad ID: 11473

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Houses
Furnished :
Yes
Rooms :
4
Square feet :
1530

Description Views:93 / Condition: New

માનવ આશ્રમ વિસનગર રોડ મહેસાણા
3 BHK હાઇવે ટચ સોસાયટી
ખાલી મકાન 30 લાખ
સેમી ફર્નિચર 35 લાખ
ફૂલ ફર્નિચર એક્સ્ટ્રા પ્લોટ 45 લાખ
મકાન ભાડું _10000 - ભાડું
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 5348 - - 2/4/2021

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
3500000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..