મોઢેરા રોડ ફલેટ 2 BHK સેમી ફર્નિચર ફલેટ નું ભાડું 10000 રનીગ ફલેટ વેચ

Modhera Circle, Mahesana GIDC, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 29 December , Ad ID: 11658

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Apartments
Square feet :
1120

Description Views:631 / Condition: Used

મોઢેરા રોડ ફલેટ 2 BHK સેમી ફર્નિચર
ફલેટ નું ભાડું 10000 રનીગ
ફલેટ વેચાણ _28_ લાખ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 6/5/2021

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
2800000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..