વિસનગર રોડ મહેસાણા 3 BHK ફુલ ફર્નિચર મકાન _35_ લાખ વેચાણ વધુ વિગત મા

Visnagar Road, New Ambica Nagar Society, Basna, Mehsana, Gujarat, India, Mahesana  |  Posted On 9 February , Ad ID: 12216

Add to favorites

  |  Ad Category : Real Estate > Houses
Furnished :
Yes
Rooms :
3
Square feet :
3

Description Views:383 / Condition: New

વિસનગર રોડ મહેસાણા
3 BHK ફુલ ફર્નિચર
મકાન _35_ લાખ વેચાણ
વધુ વિગત માટે સંપકૅ કરો
અભય એન્ટર પ્રાઇઝ
મહેસાણા 9824676694(wts)
9016250563
કોડ - 8/7/21

When you call, don't forget to mention that you found this ad on Gujjubazar.
  Online PRAVIN ABHAY REALESTATE
(Active here since 30th November,2016)
3500000
*******694 Show 9824676694
Safety Tips for Buyers

1. Meet seller at a safe location

2. Check the item before you buy from others

3. Pay only after collecting your item

Know More..